UNFOCUSED group

Kontakt

Skupina UNFOCUSED, zaměřuje se na propagaci výtvarných postupů, využívajících obrazovou (optickou, nebo pohybovou) neostrost.