UNFOCUSED group

Manifest

Svět je plný násilí, krutosti, ostrých hran.

Zloby, nenávisti, hlouposti. Obrazů zloby, krutosti a krve.

Vedle toho (a proti tomu) stojí (pohádkový) svět harmonie, tichá hudba, jemné přechody, lesní klid a rachot letních bouří. Poezie proti próze, nutnost proti svobodné volbě, násilí proti přirozenosti. Svět UNFOCUSED. Nepřekládáme to, i když česky by to asi správně bylo NEZAOSTŘENÍ, zaměření na širší i mezinárodní veřejnost nás vede k použití anglického názvu. Ve fotografii i počítačích se anglosaská terminologie nepochybně obecně usadila.

V každém i sebe neostřejším fotografickém obrazu je zaklet, zakomponován a ukryt reálný obraz světa (počítačovými postupy NASA se dá původní realita zrekonstruovat), jen je posunut do jiné roviny, jinak vyjádřen, než dosud, jinak interpretován. Vyvolává jiné pocity.

Čím méně UNFOCUSED pracuje s optickou ostrostí, tím více počítá s lidskou fantazií a citem.

Obrazy nepředstavují definitivní autorský diktát divákovi co smí a co nesmí vnímat. Nabízejí mu možnost aktivní spoluúčasti na vytváření uměleckého zážitku, umožňují mu promítnout vlastní představy do autorovy práce.

Není to ale bílá plocha, kam si můžete promítnout cokoliv. Autor předkládá otevřený prostor vlastní představivosti, divák může jít s ním, doprovázen rozsáhlým vizuálním systémem.

Skupina UNFOCUSED, ve složení Ladislav Hovorka, zakladatel, Harry Farkaš, a Libor Kousal, se neuzavírá dalším členům. I mezi malíři a dalšími umělci se objevují zastánci naší výtvarné metody. Zveme je k nám, vyzýváme je ke spolupráci.

Každý z našich autorů používá jiný postup k dosažení požadovaného účinku. Někdo pracuje s afokálními postupy, totální optickou neostrostí, další používá pohybu zaostřeného fotografického obrazu ve velmi dlouhé expozici při ručním snímání, další kombinuje tyto postupy, další ještě využívá filtry a speciální objektivy. Vynalézavosti se meze nekladou. Naše Metoda potřebuje jen jeden jistý prostředek: potlačení vizuální ostrosti k dosažení účinného obrazu.

Fotografická technika se neustále zdokonaluje, zvyšuje se počet pixelů a plocha čipů a rozsah transfokátorů, reklama nás přesvědčuje o nezbytnosti dokonalosti ostrých snímků, perfekcionismus naprosto zastírá nedostatek fantazie a citu. Jsme tady s novým nápadem, s novým přístupem. Ostřete mimo! Neostřete vůbec! Zkuste vidět jako my. UNFOCUSED.

Ladislav Hovorka

3. 11. 2008

Skupina UNFOCUSED, zaměruje se na propagaci výtvarných postupů, využívajících optickou, nebo pohybovou neostrost.

Skupina UNFOCUSED, zaměřuje se na propagaci výtvarných postupů, využívajících obrazovou (optickou, nebo pohybovou) neostrost.