UNFOCUSED group

Harry Farkas

Harry FARKAS

Životní motto: Per aspera ad astra – Přes překážky ke hvězdám

Vystudoval uměleckou fotografii u profesora Wedewardta v Kolíně nad Rýnem (SRN)

Povolání: Televizní kameraman – Westdeutscher Rundfunk (WDR) Kolín n/R

Paralelně dál fotograficky činný. Specializace na architekturu a divoké koně. Expedice. Výstavy.

Po čtyřiceti letech práce s klasickou fotografií následoval přechod na digitální. A toto nové médium mi umožnilo, či lépe řečeno, mě donutilo, tvořit novým stylem. Položil jsem si otázku: „Když mnozí malíři malují tak dokonale realisticky, že se jejich obrazy podobají fotografiím, proč nefotografovat abstraktně?“

A odpověď? Hledání... Rozhodnutí... Cesta, spletitá cesta – LABYRINT! – cesta plná překážek, jakou je každá opravdová tvorba... Je to ta pravá? Ta, co vede ad astra? Ta cesta trvá už víc než tři roky... Mé fotografie jsou snímané v podobě, v jaké je vidíte. Počítač používám jen na případné výřezy. Předlohy jsou konkrétní, ba často dokonce banální. Fotografie jsou komponovány tak, aby se daly otáčet kolem své osy. Tím se změní i pocit či představa diváka a on má potom možnost určit, jak na něj obraz nejlépe působí...

Skupina UNFOCUSED, zaměřuje se na propagaci výtvarných postupů, využívajících obrazovou (optickou, nebo pohybovou) neostrost.