UNFOCUSED group

Ladislav Hovorka

Fotograf a výtvarník. Fotograf cyklů.

Absolvent Akademie múzických umění, katedry filmového a televizního obrazu, vystavuje samostatně už od roku 1973, zatím měl 53 autorských výstav (Olomouc, Praha, Vianden - Luxembourg, Ankara – Turecko, Sofia – Bulharsko), zúčastnil se řady společných výstav.

Ladislav Hovorka vynalezl a používá vlastní vizuální systém pro snímání aktů, zcela UNFOCUSED, následně pak založil skupinu UNFOCUSED, sdružující umělce, zatím fotografy a malíře, s podobným přístupem k interpretaci reality.

Jako „klasický fotograf“ - jak o sobě sám říká - obvykle snímá i komplikované snímky v jednom kroku, bez dalších úprav ve fotokomoře, laboratoři nebo počítači. Svoje fotografie většinou prezentuje v cyklech, což bude následek jeho studia kamery na FAMU.

Jeho tématický okruh se nedá definovat jako „ruce a akty“, i když jsou to nejčastější motivy jeho poetických fotografií, často hledá obrazové motivy, které jsou bez pomoci fotografické kamery neviditelné.

Skupina UNFOCUSED, zaměřuje se na propagaci výtvarných postupů, využívajících obrazovou (optickou, nebo pohybovou) neostrost.